‘Team reinigingsdienst Assen’ korte film

Er is een korte film gemaakt ter ondersteuning om een goed besluit te kunnen nemen om afval anders te gaan inzamelen in de gemeente Assen. Doel is extra motivatie voor de gemeenteraad om in te stemmen met een andere manier van afvalinzameling.

Jan Leunge, chauffeur Team Reinigingsdienst, laat op geheel eigen wijze zien wat nu de knelpunten zijn bij afvalinzameling.