PIONN

Opdracht: ontwerp een grafisch aantrekkelijk factsheet, waarin alle cijfers zo goed mogelijk, als in één oogopslag, overzicht geven.

PIONN is door de provincie Drenthe gevraagd om de beleidsmonitor Meetbaar Beter te ontwikkelen en te implementeren in het kader van de Drentse Pilot jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met de Drentse gemeenten en instellingen. De monitor Meetbaar Beter kan gebruikt worden voor het ontwikkelen, onderbouwen en toetsen van beleid op het gebied van de jeugd(zorg) en (passend) onderwijs.