Nederlands Jeugdinstituut (Nji)

Voor het relatiemagazine voor professionals van het Nederlands Jeugdinstituut was de vraag om coverfotografie van een specifieke setting. Het onderwerp ging over jonge kinderen van minderheidsgroepen en de ondersteuning binnen het sociaal domein. Voor deze fotografie mochten we met toestemming van ouders en een kinderopvang deze serie maken. Voor elke vraag is een oplossing te bedenken.

website-05289 website-05660 website-05398 website-05395

website-05346

website-05251

website-05147

website-05574

website-05594

website-05779

website-05087