Mijnbuurtassen.nl

Opdracht: fotografie voor diverse uitingen als website, krant, affiches.
Doel: bewoners van Assen prikkelen en enthousiast maken om ook mee te doen.
Mijn Buurt Assen staat voor de samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningcorporatie Actium en professionals in de wijk. Samen werken ze aan leefbare, veilige, sterke en mooie buurten in Assen. Deze samenwerking is gericht op het versterken van de woon- en leefomstandigheden in de buurten en wijken in Assen. Het gaat hier om verschillende projecten die vanuit de gemeente en Actium zijn opgezet, maar ook om projecten en initiatieven die vanuit bewoners worden gestart.

BANNER_HiB)DEF!

web_fotofolio_600x600 web_fotofolio_600x6003 web_fotofolio_600x6002

fotofolio_900x600 fotofolio_900x6005 fotofolio_900x6004 fotofolio_900x6003 fotofolio_900x6002